การสืบพันธุ์ของสัตว์

 

Homeผู้จัดทำการสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สัตว์เซลล์เดียว 
การสืบพันธุ์ของสัตว์ 

 

การสืบพันธุ์ของสัตว์

        การสืบพันธุ์ของสัตว์มีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในสัตว์ที่มีโครงสร้างของร่างกายไม่ซับซ้อนและมีความสามารถในการงอกใหม่ เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล สัตว์พวกนี้สามารถสืบพันธุ์โดยวิธีการงอกใหม่ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรืออสุจิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลล์ไข่ซึ่งอาจเกิดภายในหรือภายนอกเพศเมียก็ได้เซลล์ไข่ที่ได้รับการผสมเรียกว่า ไซโกต

การเจริญเติบโตของสัตว์ชั้นสูง มี 3 กระบวนการ คือ

    1. การแบ่งตัวของไซโกต (Cleavage)

    2. บลาสทูเลชัน  (Blastulation)

    3. แกสทรูเลชัน (Gastrulation)

 

  จัดทำโดย โสภณ แก้วเรืองฤทธิ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mr.sopon Kewrungangrit. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com