หนังสือ

 

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

เกริ่นนำ

    

 

         สวัสดีค่ะ จากการที่ี้ได้ไปเข้าร่วมอบรมครู  เรื่อง  การสร้า่งแหล่งความรู้้ในรูปแบบเว็บเพจ  ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2551
ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  และคณะ  เป็นวิทยากร
สิ่งที่ได้รับและประทับใจมาก คือ วิทยากรพยายามให้ครูลุงครูป้าทำในสิ่งที่ครูทั้งหลายอยากทำได้เหมือนเพื่อน
แต่ไม่มีหัวทางด้านนี้  ให้ทำชิ้นงานให้ได้ตามใจต้องการ

        แหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจที่ได้ชิ้นแรกในชีวิต  ซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจและเกี่ยวพันในชีวิตประจำวันมากที่สุด
คือเรื่องของหนังสือในแง่ที่เกี่ยวกับ "ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชา ง 40201  การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น
ระดับช่วงชั้นที่ 4

        ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจัดทำเว็บเพจนี้ ซึ่งได้ใช้แหล่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งกล่าวอ้างไว้ในเอกสารอ้างอิง
 หวังว่าข้อมูลต่าง ๆ นี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะค่ะ


สุจิราภรณ์  เพชรศิวานนท์
16 ตุลาคม 2551

 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com