หน้าชื่อเรื่อง

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.2  หน้าชื่อเรื่อง  (Half-title Page)

 

        หน้าชื่อเรื่อง คือ หน้าที่บอกเพียงชื่อหนังสือเท่านั้น ถ้าเป็นหนังสือชุดจะมีชื่อชุดที่หน้านี้ด้วยหน้าชื่อเรื่องจะทำหน้าที่
แทนปกชั่วคราวเมื่อปกหลุด  มีหนังสือบางเล่มเท่านั้นที่จะมีหน้าชื่อเรื่องสำหรับหนังสือที่แบ่งเป็นตอน จะบอกชื่อตอน
คั่นระหว่างเนื้อหา  เช่น ตอนที่หนึ่ง ภาคทฤษฎี หรือ ภาคผนวก หน้านี้จะเรียกว่า หน้าบอกตอน

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com