หน้าคำอุทิศ

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.6  หน้าคำอุทิศ  (Dedication Page)

 

        หน้าคำอุทิศ เป็นหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน จะอยู่ก่อนหน้าคำนำแสดงความปรารถนาในการเขียนหนังสือเพื่อใคร
ผู้เขียนจะอุทิศมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่รักใคร่สนิทสนม อาจจะให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคล
ก็ได้ตามที่ตนต้องการ  คำอุทิศอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที่มีความกระชับ 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com