สัตว์ในธรรมชาติ

ชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\sukanya_p\nav\nav_ผู้จัดทำมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลัง

 

 

 

      สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

 มีคำกล่าวว่า สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเคลื่อนที่ได้ กินอาหารได้ หายใจได้ ขับถ่ายได้ และสามารถขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ ทำให้สัตว์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในโลกของเรามีสัตว์จำนวนมากมายหลากหลายชนิด ซึ่งจะจำแนกเป็นชนิดหรือประเภทใดนั้น ลองเข้าไปศึกษากันดูนะค่ะ

 

  ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่กรุณาให้ความรู้ในการจัดทำ
และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทุกข้อมูลในการจัดทำเนื้อหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
http://dusithost.dusit.ac.th/~sci_instrument/sci1.htm

www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-7778.html

http://www.dlf.ac.th/dltv/dltv-uploads/libs/html/161/animal/nonkraduke.html
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

จัดทำโดย ครูสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
Copyright (c) 2008 Mrs.Sukanya Pornrattanasit. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com