มีกระดูกสันหลัง

 

04ผู้จัดทำมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลัง

 

สัตว์จำพวกปลา 
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก 
สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์ปีก 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

          สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  เป็นสัตว์ที่มีกระดูกต่อกันเป็นข้อๆ กระดูกเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแกนของร่างกาย แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
 

1.  สัตว์จำพวกปลา

                       2.  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

                       3.  สัตว์เลื้อยคลาน

                       4.  สัตว์ปีก

                       5.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

 

                       

 

จัดทำโดย ครูสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
Copyright (c) 2008 Mrs.Sukanya Pornrattanasit. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com