ไม่มีกระดูกสันหลัง

 

ชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\sukanya_p\nav\nav_ผู้จัดทำมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลัง

 

ฟองน้ำ 
หนอนตัวแบน 
ลำตัวเป็นปล้อง 
หอยและหมึก 
ลำตัวมีโพรง 
หนอนตัวกลม 
มีขาเป็นข้อ 
ผิวขรุขระเป็นหนาม 

       สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมีจำนวนขามาก  และมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน

       นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่าอาศัยอยู่ในน้ำ    

       ปัจจุบัน  มีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกๆ ดังนี้

พวกฟองน้ำ

พวกลำตัวเป็นปล้อง

 

พวกลำตัวกลวง

พวกมีขาเป็นข้อ

พวกหนอนตัวแบน

พวกหอยและหมึก

พวกหนอนตัวกลม

พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม

 

 

 

จัดทำโดย ครูสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
Copyright (c) 2008 Mrs.Sukanya Pornrattanasit. All rights reserved.

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com