ดอกไม้ประดิษฐ์

Homeหลักสำคัญการผสมสี ระบายสีข้อเสนอแนะการเลือกวัสดุธรรมชาติประโยชน์ผู้จัดทำ

 

 

         สวัสดีิี่ค่ะ่  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคนิิควิธีทำดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำดอกไม้  ตั้งแต่การรู้จักเลือกวัสดุ การเลือกใช้ ขั้นตอนและเทคนิคในการทำ จึงจะได้ดอกไม้ที่สวยงามและมีคุณภาพ

 

จัดทำโดย ครูสุธีรา  คงสวัสดิ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Suteera khongsawat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com