ประวัติศาสตร์

Homeผู้จัดทำที่มาหลักฐานอารยธรรมเอเชียกรุงศรีอยุธยา

 

 

     สวัสดีครับ ผมคุณครูธวัช คำนวณ ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรึธรรมราช มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ บทเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งผมได้รับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการสนับสนุนของ สสส. ที่เห็นความสำคัญของสื่อการเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง สสส.จะสนับสุนโครงการเช่นนี้อีก เพื่อครูไทยจะได้พัฒนาก้าวทันความต้องการของเด็กในยุคปัจจุบัน

     สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูล และแหล่งรูปภาพต่างๆ ที่กรุณาให้ผมนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์แก่เด็กต่อไป

ครูธวัช คำนวณ

 

จัดทำโดย ครูธวัช  คำนวณ
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (D) 2008 Mr. Tawat . All righth resenvet.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com