อาหารในบ้าน

Homeผู้จัดทำความหมายของอาหารอาหารไม่ควรรับประทานวิธีการประกอบอาหารบทเพลง คำคล้องจอง

 

 

                                                                                                                               

สวัสดีค่ะ่ผู้มาเยือน
 เรื่องราวของอาหารในบ้านที่นำเสนอนี้ เป็นบทเรียนในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดทำขึ้นเพื่อการประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1

ขอขอบคุณ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
และแหลุ่งความรู้ต่างๆ

    http://www.human.cmu.ac.th www.animationlibrary.com
    http://pta.phpwebhosting.com  http://nathanong.kruthai
    http://student.swu.ac.th http://mimimps.blogspot.com

 

 จัดทำโดย ครูฐิติรัตน์ ทองนุ่น
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c)2008 Mrs.Thitirat Tongnoon. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com