ความหมายของอาหาร

 

Homeผู้จัดทำความหมายของอาหารอาหารไม่ควรรับประทานวิธีการประกอบอาหารบทเพลง คำคล้องจอง

 

การเลือก 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 

 ความหมายของอาหาร

( มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 )

      1. อาหาร คือ วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม ดม หรือนำเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมาย

     2.  อาหาร คือ วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

  

 

 จัดทำโดย ครูฐิติรัตน์ ทองนุ่น
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c)2008 Mrs.Thitirat Tongnoon. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com