บทเพลง คำคล้องจอง

 

Homeผู้จัดทำความหมายของอาหารอาหารไม่ควรรับประทานวิธีการประกอบอาหารบทเพลง คำคล้องจอง

 

เพลงอาหารดี 
เพลงมากินข้าวซิ 
เพลงจ้ำจี้ผลไม้ 
อาหารของเรา 

 เพลงอาหารหลัก 5 หมู่

                   หมู่หนึ่งกินเนื้อ นม ไข่   ถั่วเมล็ด ช่วยให้เติบโตแข็งขัน

             หมู่สอง ข้าว แป้ง เผือกมัน  และน้ำตาล จะให้พลัง

            หมู่สามกินผักต่างๆ   สีเขียว เหลืองบ้าง มีวิตามิน

            หมู่สี่กินผลไม้    สารอาหารมากมายกินเป็นอาจิณ

            หมู่ห้าอย่าได้ลืมกิน   ไขมันทั้งสิ้นให้อบอุ่นร่างกาย

 

 

 จัดทำโดย ครูฐิติรัตน์ ทองนุ่น
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c)2008 Mrs.Thitirat Tongnoon. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com