แบบทดสอบ

Homeผู้จัดทำมารู้จักสัตว์กันเถอะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์พวกปลา 
สัตว์ครึ่งนำครึ่งบก 
สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์ปีก 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
แบบทดสอบ 

 

แบบทดสอบสัตว์มีกระดูกสันหลัง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อยู่ในน้ำ คือข้อใด

  ก. ปลาหมึก 
  ข. ปลาโลมา 
  ค. ปลากระเบน
  ง. ปลาไหล
2. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นกบินได้
  ก. มีขน 
  ข.  
  มีตัวเล็ก
  ค.  
  มีปีกกว้างใหญ่
  ง.  
  กระดูกเป็นโพรง
3. การกบอยู่ในรูนิ่ง ๆ ในฤดูแล้ง เรียกว่าอย่างไร

  ก.  เตรียมผสมพันธุ์
  ข.  
  สะสมพลัง
  ค.  
  สงบนิ่ง
  ง.  
  จำศีล

4. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลือดอุ่นทั้งหมด

  ก.  เสือ  จระเข้
  ข.
  วัว กบ 
  ค.  
  กระรอก เต่า
  ง.  
  ชะนี นกยูง

5. ม้าน้ำจัดอยู่ในสัตว์พวกใด

  ก.  พวกปลา
  ข.  
  พวกสัตว์ทะเล
  ค.  
  พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ
  ง.  
  พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

6.  "มีขนเป็นแผง  ออกลูกเป็นไข่" เป็นลักษณะของสัตว์กลุ่มใด

  ก.   สัตว์ปีก
  ข.
  สัตว์เลื้อยคลาน 
  ค.  
  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
  ง.  
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

7. ่ข้อใด ไม่ใช่ สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

  ก. แมว 
  ข.
   กิ้งก่า 
  ค.  
  ค้างคาว
  ง.  
  ปลาพะยูน

8. สัตว์ชนิดใดไม่จัดอยู่ในพวกสัตว์ปีก

  ก. นกแก้ว 
  ข.
  ค้างคาว 
  ค.
  นกขุนทอง
  ง.  
  นกกระจอกเทศ

9.สัตว์ที่มีลักษณะการออกลูกเหมือนกัน

  ก.  กบ  ไก่
  ข.  
  จระเข้ ลิง
  ค.  
  สุนัข ปลากัด
  ง.  
  ค้างคาว กระรอก

10. ข้อใดที่เป็นลักษณะเหมือนกันของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและสัตว์เลื้อยคลาน

  ก. การเคลื่อนที่
  ข.
  ลักษณะของผิวหนัง
  ค.
  ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม
  ง.
  อุณหภูมิในร่างกาย

 

flower_wind.gif

จัดทำโดย ครูวรรณา วรรณมาศ
โรงเรียนบ้านหนองเจ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Wanna Wannamas.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com