สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 

Homeผู้จัดทำมารู้จักสัตว์กันเถอะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลัง
พวกฟองนำ 
พวกลำตัวมีโพรง 
สัตว์ทะเลผิวขรุขระ 
พวกหนอนตัวแบน 
พวกหนอนตัวกลม 
พวกลำตัวเป็นปล้อง 
พวกมีขาเป็นข้อ 
หอยและหมึกทะเล 
แบบทดสอบ 

 

 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ลักษณะโดยทั่วไปของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

     สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกภายในลำตัว มักจะมีขนาดเล็ก ถ้ามีขาจะมีจำนวนขามาก และมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน แบ่งตามประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้ดังนี้

ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

   พวกฟองน้ำ
   พวกสัตว์ลำตัวมีโพรง
  พวกหนอนตัวแบน
  พวกหนอนตัวกลม
  พวกลำตัวเป็นปล้อง
  พวกมีขาเป็นข้อ
  พวกหอยและหมึกทะเล
  สัตว์ทะเลผิวขรุขระ

  พวกฟองน้ำ/พวกสัตว์ลำตัวมีโพรง /พวกหนอนตัวแบน/พวกหนอนตัวกลม /พวกลำตัวเป็นปล้อง/พวกมีขาเป็นข้อ /พวกหอยและหมึกทะเล/สัตว์ทะเลผิวขรุขระ

flower_wind.gif
จัดทำโดย ครูวรรณา วรรณมาศ
โรงเรียนบ้านหนองเจ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Wanna Wannamas.All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com