พืชไร้ดิน

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

 

  

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณครูธวรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์ ครูโรงเรียนเกัลยาณีศรีธรรมราช่ จ.นครศรึธรรมราช ผมได้จัดทำบทเรียนเรื่องพืชไร้ดินขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 3 และ 4 ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งผมได้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิทยากร คือคุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จากการสนับสนุนของ สสส. ที่เห็นความสำคัญของสื่อการเรียนรู้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง สสส.จะสนับสุนโครงการเช่นนี้อีก เพื่อครูไทยจะได้พัฒนาก้าวทันความต้องการของเด็กในยุคปัจจุบัน

     สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่กรุณาให้ผมนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อประโยชน์แก่เด็กต่อไป

ขอบคุณครับ

 

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com