ความรู้เบื้องต้น

 

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

ประโยชน์ 
ข้อดีข้อเสีย 
ประวัติ 

       ความหมายการปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษคือ Hydroponics เกิดจากคำในภาษากรีก 2 คำคือ Hydro ซึ่งแปลว่า น้ำ (Water) และ Ponos ซึ่งแปลว่า การทำงานหรือแรงงาน ดังนั้นเมื่อแปลรวมกัน ก็จะหมายถึง การทำงานที่เกี่ยวกับน้ำ (Water Working)บางครั้งการปลูกพืชโดยไร้ดินอาจถูกเรียกว่า "ซอยเลสคัลเจอร์" (soilless culture) ซึ่งหมายถึง การปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกใด ๆ ที่ไม่ใช่ดิน โดยที่พืชจะได้รับจากธาตุอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตจากสารละลายธาตุอาหารที่นำมาให้กับพืชเท่านั้น วัสดุที่ไม่ใช่ดินอาทิเช่น ทราย กรวด ขุยมะพร้าว ฟางข้าว แกลบ ใยหิน เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูไลท์ ฯลฯ

         การปลูกพืชไร้ดิน  (Soilless  Culture) หมายถึง  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำ กรวด ทราย ดินเผา ขี้เถ้าแกลบ (แกลบเผา) ขุยมะพร้าว  กาบมะพร้าวสับ  หรือวัสดุอื่นๆ โดยไม่ใช้ดิน

 

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com