การเจริญเติบโต

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

 ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของการปลูกพืชไร้ดิน

  1. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม     ยีน(gene)

  2. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

      2.1 แสง
      2.2 อากาศ
      2.3 น้ำ
      2.4 วัสดุปลูก
      2.5 สารละลายธาตุอาหารพืช

 

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com