วัสดุปลูก

 

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

เครื่องมือตรวจวัด 
ธาตุอาหารพืช 

 วัสดุปลูกโดยทั่วไปเราอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท

    1. วัสดุปลูกที่เป็นวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากผลพลอยได้จากการเกษตรหรือวัสดุเลยใช้จากโรงงานอาทิเช่น แกลบสด ขุยมะพร้าว ฟางข้าว ขี้เถ้าแกลบ ขี้เลื่อย ชานอ้อย หรืออาจเป็นผักตบชวา ซึ่งใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของรากพืชและเป็นที่เก็บความชื้นให้พืชตลอดจนธาตุอาหาร จากสารละลายธาตุอาหารและช่วยแลกเปลี่ยนอากาศให้รากพืชอีกด้วย

    2. วัสดุปลูกที่เป็นวัสดุอนินทรีย์หรือจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ทราย กรวด ดินเผา ใยหิน หินภูเขาไฟ ฟองน้ำ ก็จะทำหน้าที่แบบเดี่ยวกับวัสดุอินทรีย์ในที่นี้จะกล่าวโดยรวมทั้งวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุอินทรีย์และวัสดุปลูกที่เป็นวัสดุอนินทรีย์ ซึ่งการใช้วัสดุปลูกต่างๆ สามารถที่จะใส่ลงในภาชนะปลูกซึ่งจะมีแบบต่างๆ ได้แก่ การปลูกในถุง (Sack culture) ซึ่งปรกติ จะปลูกในแนวระนาบ แต่ถ้าปลูกในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการปลูกในเรือนกระจกจะเป็นการปลูก ในภาชนะปลูกแนวตั้ง (Column culture) ภาชนะที่ใช้ใส่วัสดุปลูก อาจทำเป็นกระบะขนาดใหญ่ หรือเป็นกระถางก็ได้

 

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com