ธาตุอาหารพืช

 

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

เครื่องมือตรวจวัด 
ธาตุอาหารพืช 

             การเข้าใจปุ๋ยและสารเคมีมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถผสมสารละลายธาตุอาหารใช้เองได้ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้หรือสามารถเลือกใช้ปุ๋ยตามสภาพและสถานการณ์ตามความเหมาะสม สารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในระบบการปลูกพืชไร้ดินที่ทางบริษัททำการจำหน่ายบางครั้งมีความเหมาะสมกับพืชบางนิดแต่ เมื่อต้องการปลูกพืชชนิดอื่นๆก็ทำให้เกิดปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืช เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารไม่เท่ากันหรืออาจมีสารละลายธาตุอาหารบางตัวมากเกินความจำเป็นดังนั้นการศึกษากี่ยวกับธาตุอาหารพืชในการปลูกพืชไร้ดินจึงมีความจำเป็นต่อการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
ธาตุอาหารพืชในการเพาะปลูกพืชโดยทั่วไปอาจพิจารณาจากปริมาณความต้องการของพืชโดยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

    1. มหธาตุ (Macronutrient elements)    ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) , โปตัสเซียม (K), แคลเซียม(Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S) เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมาก ความเข้มข้นของธาตุโดยน้ำหนักแห้งเมื่อพืชเจริญเต็มวัยสูงกว่า 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยทั่วไปแล้ว คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน (H), ออกซิเจน (O) พืชได้รับจากน้ำและอากาศ เพราะฉะนั้นจะมีเพียง 6 ธาตุ ในมหธาตุที่ต้องจัดให้พืชได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โปตัสเซียม (K), แคลเซียม(Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S) ซึ่งยังสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ธาตุอาหารหลัก (Primary nutrient elements) และธาตุอาหารรอง (Secondary nutrient elements)ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) , โปตัสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม(Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S)

    2. จุลธาตุ (Micronutrient elements)ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยได้แก่ เหล็ก (Fe) ,แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โบรอน (B), โมลิบดีนั่ม (Mo), คลอรีน (Cl) ) เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องในปริมาณน้อย ความเข้มข้นของธาตุโดยน้ำหนักแห้งเมื่อพืชเจริญเต็มวัยต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในปัจจุบันได้มีการรวมธาตุนิกเกิล (Ni) มาอยู่ในจุลธาตุ

 

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com