ส่วนประกอบของผิวหนัง

Homeสอบก่อนเรียนผู้จัดทำสุขปฎิบัติผิวหนังประกอบด้วย 2 ชั้นสีผิวหนัง (skin color)โครงสร้างผิวหนังสอบก่อนเรียน

วันนี้ 12 ตุลาคม 2547

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ช่วงชั้นที่3

ชั้นม.1 เรื่อง ส่วนประกอบของผิวหนัง

 

หน้าที่ของผิวหนัง 
โรคเกียวกับผิวหนัง 
หนังกำพร้า (EPIDERMIS) 
ชั้นหนังแท้ 
Merkel cells 
Langerhans cells 
ผิวหนังส่วนบน 
ผิวหนังส่วนที่หยาบ 

 

 

 ผิวหนังเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกาย โดยคิดเป็น น้ำหนักประมาณ 16% ของน้ำหนักตัว มีลักษณะแตกต่างกันตาม แต่ละส่วนของร่างกาย   ทั้งในโครงสร้าง   ความหนา และสีผิว ผิวหนังตรงบริเวณที่ต่อเนื่องกับ  mucous  membrane  เรียกว่า mucocutaneous  junctions เช่น  บริเวณริมฝีปากต่อเนื่องกับ เยื่อบุช่องปาก   (oral mucosa)  บริเวณเปลือกตาที่ต่อเนื่องกับ เยื่อบุตาขาว   (conjunctiva)    บริเวณรูจมูกที่ต่อเนื่องกับเยื่อ บุโพรงจมูก  (nasal mucosa)  บริเวณแคมเล็กที่ต่อเนื่องกับเยื่อบุช่องคลอด (vaginal mucosa)  บริเวณปลายอวัยวะเพศชาย ที่ต่อเนื่องกับเยื่อบุท่อปัสสาวะ (prepuce) และบริเวณทวารหนัก (anus) ที่ต่อเนื่องกับเยื่อบุลำไส้ใหญ่ (rectal mucosa) เป็นต้น

dog_howl.gifdog_howl.gifdog_howl.gif

จัดทำโดยอาจารย์บุญเตรียม ทาให้งาม
โรงเรียนบ้านนาอ่าง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
Copyright(c) 2004 Mr.Boontriam tharhaingam. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.