ผู้จัดทำ
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่อง ข้อสังเกตลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลี
จัดทำโดย
นางเฉลียว  ชินโณ
ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โทรศัพท์ 06-240-9452

จัดทำโดยครูเฉลียว ชินโณ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

Copyright (c) 2004 Chalio Chinno. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.