หลักสังเกตคำบาลี
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

 

                แบบเรียน เรื่อง ลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลี ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท 305 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือแผนการสอนที่เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

leaves_06.jpg

 จัดทำโดยครูเฉลียว ชินโณ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

Copyright (c) 2004 Chalio Chinno. All rights reserved.

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.