พยัญชนะวรรค
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

พยัญชนะเศษวรรค 

 

 ภาษาบาลี มีพยัญชนะ 33 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 2.1 พยัญชนะวรรค แบ่งตามฐานเกิดมี 25 ตัว
พยัญชนะวรรคมี 33 ตัว ได้แก่

วรรค ฐานที่เกิด

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

แถวที่ 4

แถวที่ 5

กะ ฐานคอ

จะฐานเพดาน

ฏะ ฐานปุ่มเหงือก

ตะ ฐานฟัน

ปะ ฐานริมผีปาก

 mask.gif

จัดทำโดยครูเฉลียว ชินโณ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

Copyright (c) 2004 Chalio Chinno. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.