ตัวสะกดตัวตาม
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

กฎบังคับ 

 

 ภาษาบาลีมีตัวสะกดตัวตาม ซึ่งมีกฎการใช้ดังนี้ พยัญชนะแถวที่ 1สะกด พยัญชนะแถวที่ 1 ,2 ตาม
พยัญชนะแถวที่ 3 สะกด พยัญชนะแตถวที่ 3 ,4 ตาม
พยัญชนะแถวที่ 5 สะกด พยัญชนะวรรคทุกตัวในวรรคเดียวกันตาม

 house05_wooden.gif

 

จัดทำโดยครูเฉลียว ชินโณ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

Copyright (c) 2004 Chalio Chinno. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.