ไม่นิยมควบกล้ำ
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

ตัดตัวเดิมทั้ง 
ควรจำนะจ๊ะ 

 

 ภาษาบาลีไม่มี ศ ,ษ     
คำบาลีไม่นิยมคำควบกล้ำ้         

บาลี

สันสกฤต

ปฐม

ประถม

มนต์

มนตร์

ยนต์

ยนตร์

สัจ

สุตย์

maple.jpg 

  

จัดทำโดยครูเฉลียว ชินโณ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

Copyright (c) 2004 Chalio Chinno. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.