ระบบคอมพิวเตอร์

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรคอมพิวเตอร์สอบหลังเรียน

 

 

 

 
     สื่อมัลติมีเดียเรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นี้ เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพจ  ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อใหนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่าง ๆ สำหรับภาพประกอบที่นำมาประกอบเนื้อหานั้นเป็นภาพที่ผู้จัดได้ถ่ายภาพเองและมีบ้างส่วนที่นำมาจากที่อื่น

                           dog_tail.gif

 

 

 
จัดทำโดยอาจารย์ชมัยพร  ถิ่นสำราญ
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
Copyright (c) 2003 by khokkhonvittayakom school All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.