ธรรมชาติของสารตั้งต้น

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

ธรรมชาติของสารตั้งต้น 
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 
พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น 
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ตัวหน่วงปฏิกิริยา 
อุณหภูมิ 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5 
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 5 

 

anigreen11_next.gifธรรมชาติของสารตั้งต้นanigreen11_back.gif 

 

สำหรับสารต่างชนิดกัน จะสามารถเกิดปฏิกริยาได้ช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด  ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
                เช่น ลักษณะโครงสร้างของโมเลกุล  และลักษณะการสลายพันธะ ถ้าโครงสร้างไม่เกะกะ และไม่ซับซ้อน โดยมากมักเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน  หรือถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างไอออนกับไอออน มักจะเกิดได้เร็วที่อุณหภูมิปกติ แต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่มีการสลายพันธะเดิมแล้วสร้างพันธะใหม่  มักเกิดช้าที่อุณหภูมิปกติเป็นต้น

 

 flower_wind_5.gif

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved