สมบัติของธาตุ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบเคมีตารางธาตุสมบัติของธาตุวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุการจัดหมวดหมู่ธาตุตารางธาตุในปัจจุบันธาตุที่สำคัญในปัจจุบันสรภัญตารางธาตุแบบทดสอบเคมี

 

สมบัติของโลหะ 
สมบัติของอโลหะ 

 

 

 

2. สมบัติของธาตุ

         ธาตุ (Element)  คือ  สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว  เช่น  โซเดียม (Na)  แมกนีเซียม (Mg)  คาร์บอน (C)  ออกซิเจน (O)  เป็นต้น 

             ในการจัดธาตุออกเป็นหมวดหมู่จะอาศัยสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์  เช่น  ใช้ความเป็นโลหะและอโลหะเป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น  3  กลุ่ม  คือ โลหะ  กึ่งโลหะ  และอโลหะ  และยังสามารถแบ่งธาตุทั้ง  3  กลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีก  เช่น  แบ่งกลุ่มย่อยโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา  และลักษณะที่อุณหภูมิปกติ  เป็นต้น  ดังแผนภาพเราแบ่งธาตุออกเป็น  3  ชนิด คือ
 

               anipink06_next.gif   โลหะ ( Metal)
               
anipink06_next.gif    อโลหะ ( Non-metal)
               
anipink06_next.gif     กึ่งโลหะ ( Metalloid หรือ Semi metal )

 

 red_spot.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved