ตารางพิริออดิก

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบเคมีตารางธาตุสมบัติของธาตุวิวัฒนาการการสร้างตารางธาตุการจัดหมวดหมู่ธาตุตารางธาตุในปัจจุบันธาตุที่สำคัญในปัจจุบันสรภัญตารางธาตุแบบทดสอบเคมี

 

โยฮันน์ โคเบอร์ ไรเนอร์ 
จอห์น นิวแลนด์ 
ยูลิอุส  โลทาร์ ไมเออร์ 
ผลงาน ไมเออร์ 
ดิมิทรี อิวาโนริช เมนเดลีฟ 
ตารางพิริออดิก 
เฮนรีย์  โมสลีย์   

 

ตารางพิริออดิก

 

up

Group

II

Group

III

Group

IV

Group

V

Group

VI

Group

VII

Group

VIII

Period  1

H

 

 

 

 

 

 

 

Period  2

Li

Be

B

C

N

O

F

 

Period  3

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

 

 

K

Ca

*

Ti

V

 

Mn

Fe,Co,Ni

Period  4

Cu

Zn

*

*

As

Se

Br

 

 

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

*

Ru,Rh,Pd

Period  5

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

 

             

*  เป็นช่องว่างที่เว้นไว้สำหรับธาตุที่ยังไม่พบ  โดยทำนายสมบัติของธาตุที่ยังไม่ค้นพบโดยอาศัยตารางที่เมนเดลีฟ  สร้าขึ้น  เช่น  การทำนาย  Eka-Silicon  ซึ่งอยู่ใต้  Silicon  และต่อมาจึงมีการค้นพบธาตุ  Germanium

                สมบัติ

Eka-Silicon 

             Germanium

มวลอะตอม

70

72.30

ความหนาแน่น

5.5

5.47

สูตรออกไซด์

ความหนาแน่นของออกไซด์

4.7

4.70

สูตรคลอไรด์

จุดเดือดของคลอไรด์

100  0C

86  0C

สี

เทา

ขาวแกมเทา

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved