คุยกันก่อน
ผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนwhat is tensepresent simple tensepresent continuous tensepresent perfect tenseแบบทดสอบหลังเรียน

 

  What is tense ?

  

 

                            ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก การเรียนภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทั้ง 4 ด้าน พร้อมกัน โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านไวยกรณ์ Tense เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเมื่อเวลาพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน กล่าวถึงเวลาที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่นักเรียนควรจะศึกษา และทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการเรียน และเป้นพื้นฐานต่อไป

                           เนื้อหาเรื่อง Tense เหมาะสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา และขอให้สนุกกับการศึกษาแบบเรียนนี้

ครูนา
 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร  ที่  19  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูนา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Parichat  tienthip. All right reserved