หลักสูตรท้องถิ่น(การผลิตเสื่อกก)
Homeประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบสอบก่อนเรียนการเก็บเกี่ยวและจักกกการย้อมสีกกขั้นตอนการทอเสื่อแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

flower_wind_1.gifยินดีต้อนรับเข้าสู่  flower_wind_1.gif
      หลักสูตรท้องถิ่น   
 

                        

การผลิตเสื่อกก
ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑

 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ตำบลนาหนัง   อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒

 

ขอขอบคุณ
bullet_star.gifสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bullet_star.gif อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
bullet_star.gifคณะวิทยากรท้องถิ่นตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

 

จัดทำโดย  อาจารย์ปิยพร ชุมจันทร์
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004   Miss Piyaporn  Chumchan.  All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.