img1.gif

กฎของคูลอมบ์

  

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

แรงระหว่างประจุ 
ทิศของแรง 
Atom 
แรงระหว่างประจุ 
EForce 
แบบทดสอบ 

    นักเรียนรู้ไหมว่าใครเป็นคนวัดค่าคงที่ G ?