หน้าหลัก  แบบทดสอบก่อนเรียน  สถานการณ์ปัญหา  แบบทดสอบหลังเรียน  ติดต่อผู้สอน  ผู้จัดทำ  
   

 
สาระที่ 2.1 การเกิดกระแสไฟฟ้า (ต่อ)

       ถ้านักเรียนมีประจุ 19.0 คูลอมบ์ กำลังไหลไปรอบวงจรในเวลา 30 นาที ถามว่า กระแสเป็นอย่างไร ?

 

       ในกรณีเช่นนี้ นักเรียนมีกระแส 0.633 A กำลังไหลในวงจร นักเรียนจะพบข้อสังเกตได้ว่า กระแส (I) จะออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ ดูรูป 1 สังเกตที่สัญลักษณ์ขีดยาวของแบตเตอรี่ สรุปได้ว่า ถ้านักเรียนมีแบตเตอรี่ 1 อัน ทำหน้าที่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรแล้วกระแสจะไหลออกจากขั้วบวกและเข้าสู่ขั้วลบ แต่ช้าก่อนสิ่งที่ถูกต้องคือ อิเล็กตรอนจะไหลในทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลของกระแส (I) เกิดคำถามว่า ทำไมถึงมีความแตกต่างกัน ?

คำตอบ

       คำถามก่อนจบเรื่องการเกิดกระแสไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าคืออะไร ?

คำตอบ

       เมื่อนักเรียนเริ่มเรียนเรื่องกระแสไฟฟ้า นักเรียนต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าธรรมชาติของกระแสในลวดตัวนำเป็นอย่างไร?

 

<<< หน้าที่แล้ว ll หน้าถัดไป >>>

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550
ขณะนี้มีผู้ชมทั้งหมด

จัดทำโดย
ครูสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม ครูกลยุทธ ทะกอง ครูนิรมล เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 <>

- กฎของโอห์ม

- สนามแม่เหล็ก

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ห้องทดลองทั้งหมด

** หมายเหตุ ท่านต้องมี Java Plug-in จึงจะสามารถเข้าสู่ Physics Lab ได้ คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ** 
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.