แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  3  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 7 
เอกสารใบงานที่ 4 
สื่อการสอนชุดแผนที่ 

 

เอกสารความรู้ที่ 7  เรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทย

แผนการการจัดการเรียนรู้ 5 เรื่อง ความเป็นมาของคนไทย เนื้อหา ชาติไทยในอดีต

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยได้

ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย

                ประวัติศาสตร์  เป็นวิชาว่าด้วยพฤติกรรมหรือเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต

                การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  เพื่อเข้าใจสังคมในอดีต และนำมาเสริมสร้างความเข้าใจสังคมปัจจุบัน

                การศึกษาประวัติศาสตร์  ทำได้ 2 อย่าง คือ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตัวหนังสือ เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ หลักศิลาจารึก ฯลฯ และหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ วัตถุ สิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ต่าง ๆ

ความเป็นมาของชนชาติไทย

                แนวคิดที่ 1    ดร. วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด์ (William Cliftion Dodld) หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน และขุนวิจิตรมาตรา มีความเป็นสอดคล้องกันว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่แถบภูเขาอัลไตในมองโกลเลีย ทางตอนเหนือของประเทศจีน

                แนวคิดที่ 2    ศาสตราจารย์ แตร์รีออง เดอ ลา คู เปอรี แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน มีความเห็นว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทย อยู่บริเวณมณฑลเสฉวน สอดคล้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ , เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) , หลวงวิจิตรวาทการ เพราะคิดว่าถ้าอยู่แถบภูเขาอัลไต หากอพยพลงมาจะต้องผ่านอากาศหนาวเย็น และทะเลทรายกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทุรกันดาร และระยะทางไกลมาก

                แนวคิดที่ 3   มีแนวคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชเมืองร้อน เช่น ข้าว น่าจะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มในเขตร้อนมากกว่า ภูเขาหรือที่ราบสูงที่มีอากาศหนาวเย็น จึงน่าจะอยู่ทางตอนใต้ของจีน (มณฑลกวางสี  กวางตุ้ง) ซึ่งเป็นแนวคิดของอาร์ชิบัลโคลฮูน (Archibol colquhoun) นักสำรวจชาวอังกฤษสอดคล้องกับแนวคิดของปาร์เกอร์ (Parker) นักวิชาการตะวันตก อีเบอร์ฮาร์ด ศาสตราจารย์เยอรมัน และนักวิชาการไทย ได้แก่ พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม  บุญนาค) , ขจร  สุขพานิช ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันกว้างขวาง

                แนวคิดที่ 4  มีแนวคิดว่าชนชาติไทยเดิมอยู่ที่แหลมมลายู และหมู่เกาะอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหมวดแนวคิดของแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์สมศักิ์  สุวรรณสมบูรณ์ (กลุ่มเลือดและยีนส์เหมือนกับคนชวา) นายแพทย์ประเวศ  วะสี (เฮโมโกลบิน อี ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือนพวกมอญ ละว้า เขมรไม่เหมือนคนจีน)

                แนวคิดที่ 5   มีแนวคิดว่าชนชาติไทยเดิมอยู่บริเวณประเทศไทยปัจจุบัน (คาบสมุทรอินโดจีน) จากการขุดค้นทางโบารณคดีและโครงกระดูกที่จังหวัดกาฐจนบุรี ของนายแพทย์สุด  แสงวิเชียร และคณะสำรวจไทยเดนมาร์ก

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved