แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  4  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
เอกสารความรู้ที่ 9 
เอกสารความรู้ที่ 10 
เอกสารความรู้ที่ 11 
เอกสารความรู้ที่ 12 
สื่อการสอนชุดแผนที่ 
สื่อการสอนชุดภาพ 

เอกสารประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้   (ภาพวาดระบายสีประกอบการสอน)

แผนการการจัดการเรียนรู้ 7

เรื่อง ภาพรวมประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื้อหา ภูมิหลังสุโขทัยกรุงเก่า

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหาภาพวาดระบายสีอาณาจักสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย (อาจจะเป็นผลงานของนักเรียนก็ได้) ขนาดตามแต่สามารถจัดหาได้นำมาติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

     

ภาพตามจินตนาการพระราชกรณียกิจกษัตริย์อาณาจักรสุโขทัย  สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2005 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved