ประวัติผู้จัดทำ

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

 
flower.gif 

ชื่อ-นามสกุล

ธนากร   นาคโคตร

ที่อยู่

56 หมู่ 2 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์

0 6242 6083

การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ทำงาน

267 หมู่ 1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์

0 4242 1731

โทรสาร

0 4242 1822

E-mail

fuk_thong1@thaimail.com
pumpkin@2nps.org

เว็บไซด์โรงเรียน

www.2nps.org

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.