ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

หลักธรรมพื้นฐาน 
หลักธรรมสำหรับพัฒนาตน 
นิกายของศาสนา 
คัมภีร์ทางศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

 

 

bullet07_violet.gif ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู  bullet07_violet.gif

anired12_next.gif  ความรู้พื้นฐาน

  • ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาฮินดู โดยที่ศาสนาฮินดูเป็นพัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์อีกที
  •  ปัจจุบันจึงนิยมเรียกควบคู่กันว่า พราหมณ์-ฮินดู
  • เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก แต่ไม่ปรากฏนามศาสดา

 ประวัติความเป็นมา

  • ศาสนาพราหมณ์-ฮินดเกิดที่ประเทศอินเดีย
  • พวกอารยัน (ผิวสีขาว มาจากทางยุโรป) มาตีอินเดีย แล้วยึดอินเดียได้ จึงนำระบบวรรณะและศาสนาพราหมณ์
  • พวกดราวิเดียน (ผิวสีดำ) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม เมื่อถูกพวกอารยันตีอินเดียได้แล้วทำให้พวกดราวิเดียนหนีไปอยู่เกาะศรีลังกาเพราะถ้าหากยังอยู่ในอินเดียจะได้รับการกดขี่ ดูถูกจากคนผิวขาว(อารยัน) นำมาซึ่งระบบวรรณะ

 star01.gif

bullet11_redspot.gif พัฒนาการ มี 3 ยุค

ยุค

ลักษณะสำคัญ

ยุคพระเวท

- ชาวอารยันแบ่งเทพเจ้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บนโลก บนอากาศ บนสวรรค์ เช่น พระวรุณ(เทพแห่งฝน) พระวายะ(เทพแห่งลม) พระสุริยะ(เทพแห่งพระอาทิตย์)
-
เทพเจ้าองค์ใดได้รับการนับถือมากที่สุดก็จะได้รับการยกย่องวาเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด   เรียกว่า ประชาบดี (ผู้ใหญ่, ผู้สร้างโลก)  พระประชาบดีคือพระพรหม นั่นเอง
- มีการสวดสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้น พราหมณ์จึงรวบรวมบทสรรเสริญเทพเจ้าไว้ ในคัมภีร์ พระเวท (ชาวอารยันเชื่อว่าฤาษีได้ยินคัมภีร์พระเวทมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเลยทีเดียว)

ยุคพราหมณ์

- อิทธิพลของพราหมณ์ได้ก้าวถึงขีดสุด
- ผูกขาดการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนา
- มีความสลับซับซ้อน  ดูขลัง + ศักดิ์สิทธิ์
- มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด และการเกิดใหม่

ยุคฮินดู

- เกิดเทพเจ้า 3 องค์ เรียกว่า "ตรีมูรติ"
1. พรหม  =  ผู้สร้างโลก  
2. พระนารายณ์หรือพระวิษณุ  = ผู้รักษาโลก
3. พระศิวะหรือพระอิศวร  =  ผู้ทำลายโลก (เพราะมีคนชั่วมาก)

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.