ศาสนาคริสต์

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

หลักธรรมพื้นฐาน 
หลักธรรมสำหรับพัฒนาตน 
นิกายของศาสนา 
คัมภีร์ทางศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

 

 ศาสนาคริสต์

star01.gif

anired12_next.gifประวัติความเป็นมา

  1    มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์ ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล
  2    มีพื้นฐานมาจากศาสนายูดายที่มี โมเสสเป็นศาสดาที่เป็นผู้ยืนยันว่าพระเจ้าได้ประทาน บัญญัติ 10 ประการ ให้ชาวยิว
  3    พระเยซูเกิดเมื่อ ค.. 1 (.. 543) ที่เมืองเบธเลเฮม แคว้นยูดาย
  4    บิดาพระเยซู = โจเซฟ เป็นช่างไม้ มารดา = มาเรีย หรือมารีอา
  5    เมื่ออายุ 30 ปี พระเยซูได้รับศีลล้างบาปโดย จอห์น (โยฮัน) ตามลัทธิของจอห์น (ซึ่งเป็นลัทธิยิว) ที่แม่น้ำจอร์แดน
  6    พระเยซูจึงได้ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ (Jesus Christ อ่านว่า จีซัส ไครสท์)
  7    พระเยซูได้เจริญสมาธิ  aniblue02_tiltupdown_next.gif  นมัสการพระเจ้า  aniblue02_tiltupdown_next.gif  กลับมาประกาศหลักธรรม = ศาสนาคริสต์
  8    เมื่อประกาศได้ 3 ปี พระองค์ถูกจับไปตรึงไม้กางเขน  aniblue02_tiltupdown_next.gif สิ้นพระชนม์ (33 พรรษา)

  • เหตุผล : คำสอนของพระเยซูและการกระทำของพระเยซู ขัดกับผลประโยชน์ของพวกยิว
  • ข้อหาที่ยิวอ้าง : พระเยซูซ่องสุมกำลังคนให้เป็นกบฏต่อโรมัน (อาณานิคมตอนนั้น)
  • ผลต่อชาวคริสต์ทั้งมวล : แสดงถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู   aniblue02_tiltupdown_next.gif  ความรัก

  9    หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ สาวกก็ช่วยกันสืบทอดศาสนา จนกลายเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโรมัน (ซึ่งก็คือ ยุโรปปัจจุบัน)

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.