ศาสนาอิสลาม

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

หลักธรรมพื้นฐาน 
หลักธรรมสำหรับพัฒนาตน 
นิกายของศาสนา 
คัมภีร์ทางศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

 

 

bullet07_violet.gif ศาสนาอิสลาม  bullet07_violet.gif

star01_2.gif

 anired12_next_2.gif  ประวัติความเป็นมา

  1    กำเนิดขึ้นที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
  2    พระเจ้าสูงสุดคือ พระอัลเลาะห์ได้เลือกผู้ที่จะมาประกาศศาสนา (เรียกว่า "ประกาศก" หรือ "ศาสนทูต" ) พระอัลเลาะห์เลือกมูฮำหมัด (เป็นคนสุดท้าย)
  3    มูฮำหมัด แต่งงานกับนางคอดีญะห์ มีลูกด้วยกัน 6 คน
  4    มูฮำหมัด ชอบไปนั่งสมาธิในถ้ำบนภูเขาฮิรอ วันหนึ่ง เทวทูตญิบรออีล นำโองการของพระเจ้ามาประทานแก่มูฮำหมัด        aniblue02_tiltupdown_next.gif มูฮำหมัด ประกาศศาสนา โดยมีนางคอดีญะห์เป็นมุสลิมคนแรกของโลก
  5    มูฮำหมัดจึงมีฐานะเป็นนบีและรอซูล
  6    .. 662 มูฮำหมัดอพยพจากเมืองเมกกะ ไปเมืองเมดินา (ยัทริบ) เพื่อไปเผยแผ่ศาสนา (เพราะที่เมกกะไม่มีใครสนใจ)  aniblue02_tiltupdown_next.gif  ประสบความสำเร็จ
  7    ต่อมาอิสลามเริ่มดัง ชาวอาหรับเผ่าต่าง ๆ พากันนับถือ เลยเกิดการขยายตัวทั่วตะวันออกกลาง  aniblue02_tiltupdown_next.gif จักรวรรดิอาหรับ
  8    .. 11 มูฮำหมัด ถึงแก่กรรม
  9    คุณธรรมของมูฮำหมัด

  • เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
  • ดำรงชีวิตแบบคนธรรมดา
  • อยู่ง่าย กินง่าย
  • มีเมตตากับทุกคน ไม่ถือยศบรรดาศักดิ์
  • มีความยุติธรรม
  • มีความซื่อสัตย์  aniblue02_tiltupdown_next.gif สมญานาม "อัลอามีน" = ผู้ซื่อสัตย์

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.