ศาสนาซิกข์

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

หลักธรรมพื้นฐาน 
หลักธรรมสำหรับพัฒนาตน 
นิกายของศาสนา 
คัมภีร์ทางศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

 

 

bullet07_violet.gif ศาสนาซิกข์  bullet07_violet.gif

star01_2.gif

 anired12_next.gif  ประวัติความเป็นมา

  1.      เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ปี พ..2012
  2.      ศาสดา เรียกว่า "คุรุ" (=ผู้มีความรู้) รวมทั้งหมด 10 องค์ องค์แรกสำคัญที่สุด ชื่อ คุรุนานัก
  3.      อายุ 7 ขวบ แตกฉานคัมภีร์พระเวท อายุ 9 ขวบ รู้ทุกศาสนาและสั่งสอนคนได้
  4.      วันหนึ่งคุรุนานักทำสมาธิอยู่ในป่า ได้รับปรากฏการณ์ทางจิตและเห็นพระเจ้า  aniblue02_tiltupdown_next.gif เผยแผ่ศาสนา
  5.      หลักคำสอน คือ สามัคคี เสมอภาค ศรัทธา และภักดี ในพระเป็นเจ้า

anired12_next.gif  ความรู้เกี่ยวกับศาสนาซิกข์

 • เป็นศาสนากลายพันธ์ ระหว่าง ฮินดู + อิสลาม
 • นับถือพระเจ้าสูงสุดองค์เดียว
 • ผู้ที่นับถือต้องผ่านพิธี "ปาหุล" แล้วจะได้คำว่า "สิงห์" ต่อท้ายชื่อเหมือนกันทุกคน
 • เมื่อผ่านพิธีสิ่งที่ชาวซิกข์ (สิงห์) ต้องปฏิบัติคือ 5 (หรือ "กกะ")
 • 1.      เกศ = ผม ต้องยาว ห้ามตัด
  2.      กังฆา = หวี (ขนาดเล็ก)
  3.      กฉา = กางเกง
  4.      กรา = กำไลมือ (ทำจากเหล็ก)
  5.      กิรปาน = ดาบ

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.