นิกายของศาสนา

 

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 

หลักธรรมพื้นฐาน 
หลักธรรมสำหรับพัฒนาตน 
นิกายของศาสนา 
คัมภีร์ทางศาสนา 
พิธีกรรมทางศาสนา 
สัญลักษณ์ทางศาสนา 

bullet07_violet_4.gif นิกาย ที่สำคัญ bullet07_violet_4.gif

star01_4.gif

anigreen11_next.gif  นิกาย ที่สำคัญมี 2 นิกาย

    1.       นิกายนักปันถี ปฏิบัติตามคำสอนของคุรุนานัก
    2.       
    นิกายนิลิมเล  นับถือคุรุโควินทสิงห์ (คุรุองค์ที่ 10)

 

 จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.