ผู้จัดทำ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

flower.gif 

symble_at_red.gif ชื่อ-นามสกุล

ธนากร   นาคโคตร

symble_at_red.gif ที่อยู่

56 หมู่ 2 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

symble_at_red.gif โทรศัพท์

0 6242 6083

symble_at_red.gif การศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี

symble_at_red.gif สถานที่ทำงาน

267 หมู่ 1 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

symble_at_red.gif โทรศัพท์

0 4242 1731

symble_at_red.gif โทรสาร

0 4242 1822

symble_at_red.gif E-mail

fuk_thong1@thaimail.com

symble_at_red.gif เว็บไซด์โรงเรียน

www.nanangpat.org

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร  ที่  19  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved