โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชา  ภูมิศาสตร์(โลกของเรา)  จำนวน  10 ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน

 

Home 
ผู้จัดทำ 
ผลการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ทวีปยุโรป 
ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปอเมริกาใต้ 
แอฟริกา 
สาระน่ารู้ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เรื่อง  โลกของเรา  จำนวน 10 ข้อ

1. ทุกทิศทางของทวีปยุโรปทีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ยกเว้น ทิศใด

  ก. ทิศใต้
  ข. ทิศเหนือ
  ค. ทิศตะวันตก
  ง.  ทิศตะวันออก
2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางภาคเหนือของทวีปยุโรปมีประชากรเบาบางคือข้อใด
  ก.  มีภูเขาไฟระเบิดอยู่เสมอ
  ข.  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี 
  ค.  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง
  ง.   เป็นเขตแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์
3. ดินแดนทางภาคเหนือสุดของทวีปยุโรปที่มีอากาศแบบขั้วโลก มีพืชพรรณธรรมชาติเป็นแบบใด

  ก.  ป่าสน
  ข. ทุ่งหญ้าสั้น
  ค. ป่าไม้พุ่มเตีย
  ง.  มอส  ตะไคร่น้ำ

4. เมืองใดเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองท่าสำคัญของสหราชอาณาจักร

  ก.  ลีดส์
  ข.  ลอนดอน
  ค.  ลิเวอร์พูล
  ง.  แมนเชสเตอร์

5. ที่ราบสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้คือข้อใด

  ก.  กิอานา
  ข. บราซิล
  ค. โบลิเวีย
  ง.  ปาตาโกเนีย

6. บริเวณที่ประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด ในทวีปอเมริกาใต้

  ก.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโด
  ข. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอน
  ค. ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
  ง.  บริเวณที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีส

7. ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่รองจากทวีปใด

  ก.  ทวีปเอเชีย
  ข. ทวีปอเมริกาเหนือ
  ค. ทวีปอเมริกาใต้
  ง.  ทวีปแอนตาร์กติกา

8. บริเวณใดมีประชากรหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา

  ก.  คาบสมุทรภาคใต้
  ข. เกาะมาดากัสการ์
  ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์
  ง.  ที่ราบสูงภาคตะวันออก

9. ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือข้อใด

  ก.  ยอดเขาเอลบรูส
  ข. ยอดเขาคอสซิอัสโก
  ค. ยอดเขาแมกคินเลย์
  ง. ยอดเขาคิลิมานจาโร

10. เมสติโซ เป็นพวกเลือดผสมระหว่างกลุ่มใด

  ก.  ผิวดำ กับ ผิวขาว
  ข.  ผิวดำ กับ อินเดียน
  ค.  อินเดียน กับ ผิวดำ
  ง.  อินเดียน กับ ผิวขาวจำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.