ทวีปยุโรป

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 glb.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 


anired12_next.gifระบบธรรมชาติ  ประชากร  และวัฒนธรรมanired12_back.gif

          ทวีปยุโรป  เป็นทวีปที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดความเจริญต่าง ๆ ของมนุษย์โลก  อาทิ  เป็นแหล่งเริ่มแรกของวิทยาการสมัยใหม่  เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรม  ยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็ก  แต่ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ถึง  43  ประเทศ  โดยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 5 ภูมิภาค  คือ  ยุโรปเหนือ  ยุโรปกลาง  ยุโรปตะวันตก  ยุโรปตะวันออก  และยุโรปใต้  

          พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำ  ยกเว้นพื้นที่ทางด้านตะวันออก  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่  ประกอบด้วยทิวเขาสูงทางตอนเหนือ  ตอนกลาง  และตอนใต้  มีที่ราบบริเวณชายฝั่งตะวันตกพาดผ่านตอนกลาง  ตลอดไปจนถึงทางตะวันออกของทวีป  ส่วนชายฝั่งทะเลก็มีลักษณะเว้าแหว่ง  เป็นทวีปที่ประกอบด้วยประเทศที่พัฒนาแล้ว  เศรษฐกิจโดยรวมของทวีปถูกจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับทวีปอื่น

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved