ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
compass.gif
3d_whitebg_c_contacts.gif 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อanired12_back.gif

 

          ทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปเอเชีย ติดต่อเป็นผืนเดียวกันและอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด  ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์  บริเวณใต้สุดของทวีปอยู่ในแนวเดียวกันกับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของญี่ปุ่น  คือ  อยู่ระหว่างละติจูด  36 องศา  1  ลิปดาเหนือ  ถึง  71  องศา  10  ลิปดาเหนือ  และระหว่างลองจิจูด  66  องศาตะวันออก  ถึง  9  องศา  30  ลิปดาตะวันตก  

          อาณาเขตติดต่อของทวีปยุโรป  มีดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ  ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก  น่านน้ำตอนเหนือได้แก่  ทะเลขาว  ทะเลเบเรนต์ส  ในฤดูหนาวจะมีน้ำแข็งปกคลุมทำให้ไม่สามารถออกเรือได้
  ทิศตะวันออก  ติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีปเอเชีย  โดยมีเทือกเขาอูรัล  แม่น้ำอูรัล  ทะเลแคสเปียน  ทะเลดำ  และ เทือกเขาคอเคซัส  เป็นแนวเขตแบ่งทวีป  ทำให้ดินแดนของประเทศรัสเซียและตุรกีตั้งอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
  ทิศใต้  ติดกับทะเลแคสเปียน  เทือกเขาคอเคซัส  ทะเลดำ  ทะเลมาร์มะรา  และ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก  มีทะเลต่าง ๆ คือ ทะเลนอร์วีเจียน  ทะเลเหนือ  ทะเลไอริช  และ  ทะเลบอลติก  มีเกาะสำคัญได้แก่  เกาะบริเตนใหญ่  เกาะไอร์แลนด์  เกาะไอซ์แลนด์

  ขนาด

  เนื้อที่ของทวีปยุโรปมีขนาด  9.94  ล้านตารางกิโลเมตร  นับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  4  ของโลก  และมีขนาดเล็กเป็นอันดับ  2  ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลีย  ถ้าเปรียบเทียบกับทวีปเอเชียจะมีขนาดกว้างกว่าถึง  4.5  เท่า

   

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.