ลักษณะภูมิประเทศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 map2.gif

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะภูมิประเทศanired12_back.gif

          ทวีปยุโรป  แยกพิจารณาได้เป็น  2  ส่วนดังนี้

  ชายฝั่งทะเล  ทวีปยุโรปมีฝั่งทะเลที่ยาวมาก  และมีลักษณะเว้าแหว่ง  ทวีปยุโรปมีคาบสมุทรขนาดใหญ่หลายแห่ง  คาบสมุทรที่สำคัญได้แก่  
              bullet11_redspot.gif  
  คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  และ  คาบสมุทรจัตแลนด์  anired06_next.gif  ในยุโรปเหนือ
              bullet11_redspot.gif  
  คาบสมุทรไอบีเรีย  คาบสมุทรอิตาลี  และ  คาบสมุทรบอลข่าน  anired06_next.gif  ในยุโรปใต้
  ลักษณะชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นชายหาดแคบ ๆ บางแห่งไม่มีหาดทรายเลย  และบางแห่งเป็นหน้าผาสูงชัน

  ภูมิประเทศ  ประกอบด้วย  4  เขตใหญ่ ๆ ดังนี้
              เขตเทือกเขาภาคเหนือ  พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปภาคเหนือเป็นเทือกเขา  และบางตอนเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  เทือกเขาภาคเหนือแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวียเป็นเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่  ได้แก่
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาเชอรอน  และ  เทือกเขาแกรมเบรียน  anired06_next.gif  ในสกอตแลนด์ 
  <<<ฟยอร์ดที่ลึกแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ 
             เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง  ภูมิประเทศของทวีปยุโรปภาคกลางเป็นที่ราบต่อเนื่องกัน  มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  มีบทบาททางเศรษฐกิจ  และมีความสำคัญด้านเกษตรกรรมมากที่สุดของทวีปยุโรป  แม่น้ำสำคัญได้แก่
              bullet11_redspot.gif
   แม่น้ำไรน์  แม่น้ำเอลเบ  แม่น้ำลัวร์  และ  แม่น้ำเชน
             
  เขตที่ราบสูงภาคกลาง ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  อยู่บริเวณตอนกลางของทวีปยุโรป  เชื่อมต่อระหว่างที่ราบใหญ่ภาคกลางกับเทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีป  ได้แก่
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบสูงเมเซตา  anired06_next.gif  ในคาบสมุทรไอบีเรีย
              bullet11_redspot.gif  
  ที่ราบสูงมัสซีฟองตรัส  anired06_next.gif  ในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
              bullet11_redspot.gif  
  ป่าดำ  anired06_next.gif  ในเขตประเทศเยอรมนี
            เขตเทือกเขาสูงภาคใต้  ทวีปยุโรปภาคใต้มีเทือกเขาสูง  ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย  เทือกเขาเหล่านี้เป็นเทือกเขารุ่นใหม่  ผ่านการสึกกร่อนพังทลายไม่มาก  ลักษณะของเทือกเขาสูงภาคใต้เป็นยอกเขาสูงและมีหุบเขาลึก บริเวณยอดเขามีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมตลอดปี  เทือกเขาที่สำคัญได้แก่
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาแอลป์  anired06_next.gif  เริ่มทอดตัวจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสไปทางเหนือของอิตาลี  ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่อ มองบลังก์ (สูง 4,807 เมตร)
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาพิเรนีส  anired06_next.gif  กั้นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศส  และประเทศสเปน
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาแอเพนไนนส์  anired06_next.gif ในประเทศอิตาลี
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาคาร์เปเทียน  anired06_next.gif  ในประเทศเช็ก  และสโลวัก
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาไดนาริกแอลป์  anired06_next.gif  ในประเทศเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร
              bullet11_redspot.gif  
  เทือกเขาคอเคซัส  anired06_next.gif  ในสหพันธรัฐรัสเซียตอนใต้  
  <<<ฝูงเกาะกำลังกินหญ้าอยู่ตามเทือกเขาคอเคซัสอันขรุขระสูง ๆ ต่ำ ๆ
             symble_at_red.gif  ยอดเขาสูงที่สุดในทวีปยุโรป  คือ  
  เอลบรูส (สูง 5,642 เมตร)

  <<<ยอดเขาเอตนาเป็นภูเขาไฟบนเกาะซิซิลี  อิตาลี

           เทือกเขาสูงภาคใต้เป็นเขตเปลือกโลกที่ยังไม่สงบดี  มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นครั้งคราว  ภูเขาไฟที่สำคัญได้แก่
              bullet11_redspot.gif  
  ภูเขาไฟวิซูเวียส  ภูเขาไฟเอตนา  และ  ภูเขาไฟสตรอมโบลี  anired06_next.gif  ในประเทศอิตาลี
           เทือกเขาของยุโรปภาคใต้ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายได้แก่
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำไรน์  แม่น้ำเซน  แม่น้ำเอลเบ  anired06_next.gif  ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำโรน  anired06_next.gif  ไหลลงสู่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำดานูบ  anired06_next.gif  ไหลลงสู่ทะเลดำ
              bullet11_redspot.gif  
  แม่น้ำโวลกา  anired06_next.gif  ไหลลงสู่ทะเลแคสเปียน (เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในทวีปยุโรป)   

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.