ลักษณะภูมิอากาศ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

anired12_next.gifลักษณะภูมิอากาศanired12_back.gif

          ภูมิอากาศของทวีปยุโรป  แบ่งออกเป็น  7  เขตดังนี้

  1. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  อากาศอบอุ่น  อุณหภูมิปานกลาง  ฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณฝนประมาณ 500 - 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  เรียกว่า "ป่าเมดิเตอร์เรเนียน" ได้แก่ ไม้โอ๊ก  และไม้พุ่มหนาม  พืชผลเป็นพืชตระกูลส้ม  องุ่น  มะนาว  มะกอก  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณชายฝั่งทะเลของสเปน  ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และอิตาลี  รวมทั้งชายฝั่งของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร
   
  <<<ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนในมาจอร์กา

     2. ภูมิอากาศอบอุ่นชื้น  อากาศอบอุ่น  อุณหภูมิปานกลาง  ฝนตกตลอดปี ปริมาณฝนประมาณ 500 - 1,000 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  และทุ่งหญ้าในเขตอบอุ่น  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในฮังการี  ตอนเหนือของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร  และโรมาเนีย

  3. ภูมิอากาศทุ่งหญ้าทะเลทราย  มีฝนตกน้อย ปริมาณฝนประมาณ 250 - 500 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นทุ่งหญ้าที่ขึ้นเบาบาง  เรียกว่า "ทุ่งหญ้าสเตปป์"   
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนกลางของสเปน  ยูเครน  จอร์เจีย  และตอนใต้ของรัสเซีย

  4. ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก  ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ  ฤดูหนาวไม่หนาวจัด  ฝนตกชุกตลอดปี  ปริมาณฝนประมาณ 750 - 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งตะวันตกของทวีป  ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศส  หมู่เกาะบริเตนใหญ่  เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  ตอนเหนือของเยอรมนี  รวมทั้งตอนใต้ของนอร์เวย์  และสวีเดน

  5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป  พื้นที่อยู่ในทวีป  จึงได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรค่อนข้างน้อย  ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็น  ปริมาณฝนประมาณ 500 - 750 มิลลิเมตรต่อปี โดยทั่วไปฝนจะตกในฤดูร้อน  
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif  เป็นป่าไม้เขตอบอุ่น  ทั้งป่าไม้ผลดใบและป่าสนปะปนกัน  พื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมีพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ยุโรปตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโปแลนด์  เช็กและสโลวัก  รัสเซีย  และสาธารณรัฐเอกราชต่าง ๆ ที่แยกจากสหภาพโซเวียต

  6. ภูมิอากาศแบบไทกา  อากาศหนาว  ฤดูหนาวยาวนาน ปริมาณฝนประมาณ 250 - 500 มิลลิเมตรต่อปี
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นป่าไม้สน (ป่าไทกา) หรือป่าไม้ใบแหลม  มีใบเขียวตลอดปี  
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ตอนเหนือของฟินแลนด์  ตอนกลางของนอร์เวย์  และสวีเดน
  <<<ป่าไทกาในไซบีเรีย

  7. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  อากาศหนาวเย็นแบบขั้วโลก  ฤดูหนาวหนาวจัด  และยาวนาน ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้น ๆ พืชพรรณจะเติบโตได้เพียง  1 - 2  เดือน  เดือนอื่น ๆ อุณหภูมิต่ำถึงจุดเยือกแข็ง
             
  พืชพรรณธรรมชาติ anired06_next.gif   เป็นพืชชั้นต่ำจำพวกหญ้า  และตะไคร่น้ำที่ทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ เช่น มอสส์   
             
  บริเวณที่มีภูมิอากาศประเภทนี้ anired06_next.gif  ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือสุดของทวีปทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  บริเวณชายฝั่งทะเลของสเปน  ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของฝรั่งเศส  และอิตาลี  รวมทั้งชายฝั่งของเซอร์เบีย  และมอนเตนิโกร

  <<<ทุ่งหญ้าทุนดราอันเวิ้งว้างในไซบีเรียน  สหภาพโซเวียต

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.