ลักษณะการปกครอง

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะการปกครองanired12_back.gif

             

           ลักษณะการปกครอง  ทวีปยุโรปแบ่งการปกครองออกเป็น  43  ประเทศ  เมื่อพิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถแบ่งได้  4  กลุ่มใหญ่  ดังนี้   
           
1.กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและภาคกลาง   ในอดีตประเทศกลุ่มนี้มีอาณานิคมกระจายอยู่ทั่วโลก  ปัจจุบันมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเกษตร  และอุตสาหกรรม  ประเทศในกลุ่มนี้แบ่งเป็น  5  กลุ่มย่อย ๆ  ดังนี้ 
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์  anired06_next.gif  ประกอบด้วยเบลเยียม  เนเธอแลนด์  และลักเซมเบิร์ก
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
กลุ่มประเทศไม่มีอาณาเขตจดทะเล  anired06_next.gif  ได้แก่  สวิตเซอร์แลนด์  ออสเตรีย  และลิกเตนสไตน์
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือนอร์ดิก  anired06_next.gif  ได้แก่ นอร์เวย์  สวีเดน  เดนมาร์ก  ฟินแลนด์  และไอซ์แลนด์
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
กลุ่มประเทศอื่น ๆ  anired06_next.gif  ได้แก่  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  และไอร์แลนด์

           2.กลุ่มประเทศยุโรปใต้   แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มย่อย  ดังนี้ 
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
บนคาบสมุทรไอบีเรีย  anired06_next.gif  ได้แก่ สเปน  โปรตุเกส  และอัลดอร์รา
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
บนคาบสมุทรอิตาลี  anired06_next.gif  ได้แก่  อิตาลี
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
บนคาบสมุทรบอลข่าน  anired06_next.gif  ได้แก่ กรีซ  แอลเบเนีย  และมอนเตนิโกร
               aniblue02_tiltupdown_next.gif  
บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  anired06_next.gif  ได้แก่  มอลตา  ซานมาริโน  โมนาโก  และนครรัฐวาติกัน

           3.กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก   ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเยอรมนี  และเรียงรายตั้งแต่ทะเลบอลติกด้านเหนือลงมาถึงทะเลเอเดรียติกด้านใต้  เป็นกลุ่มประเทศที่เคยเป็นบริวารหรือได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอยู่ในช่วงฟื้นฟูประเทศ  และได้เปลี่ยนระบบการปกครองและเศรษฐกิจจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย  ได้แก่  โปแลนด์  เช็ก  สโลวัก  ฮังการี  โรมาเนีย  และบัลแกเรียน

       4.กลุ่มประชาคมรัฐเอกราช   สหภาพโซเวียตมีเนื้อที่กว้างใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป  แต่จากเหตุการณ์ยึดอำนาจจากประธานาธิบดีมิคาอิล  กอร์บาชอฟ  ในช่วงวันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 แม้ว่าการยึดอำนาจในครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ  แต่ก็ทำให้สหภาพโซเวียตกลายเป็นกลุ่มประเทศประชาคมเอกราช  ประกอบด้วยประเทศรัสเซีย  และ  11  สาธารณรัฐ  ไม่รวมสาธารณรัฐจอร์เจีย  สาธารณรัฐใหม่เหล่านี้ปกครองตนเอง  ไม่ขึ้นต่อรัสเซียอีกต่อไป

             รูปแบบการปกครอง  การเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปเป็นแบบประชาธิปไตย (ยกเว้นนครรัฐวาติกัน  ที่มีลักษณะการปกครองแบบเก่า โดยพระสันตะปาปาจะทรงเป็นประมุขของประเทศทั้งทางอาณาจักร  และศาสนจักร) 

ตำแหน่ง

ประเทศ / รัฐ / นครรัฐ

กษัตริย์ : เป็นตำแหน่งประมุขของประเทศที่ปกครองเป็นราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ  เบลเยียม  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  สวีเดน  นอร์เวย์  และสเปน

ประธานาธิบดี : เป็นตำแหน่งประมุขของประเทศที่ปกครองแบบสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  ไอซ์แลนด์  เยอรมนี  ฟินแลนด์  โปแลนด์  สวิตเซอร์แลนด์  ออสเตรีย  เช็ก  สโลวัก  ฮังการี  แอลเบเนีย  โรมาเนีย  เซอร์เบียและมอนเตนิโกร  กรีซ  อิตาลี  โปรตุเกส  มอลตา  กลุ่มประชาคมรัฐเอกราชและจอร์เจีย

แกรนด์ดุ๊ก

ลักเซมเบิร์ก

เจ้าชาย

โมนาโก  ลิกเตนสไตน์  และอันดอร์รา

สันตะปาปา

วาติกัน

ผู้สำเร็จราชการ

ซานมารีโน (ดำรงตำแหน่งพร้อมกัน  2  คน)

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.