ลักษณะทางเศรษฐกิจ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
  

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifลักษณะทางเศรษฐกิจanired12_back.gif

            เกษตรกรรม  ทวีปยุโรปใช้ที่ดินทำการเกษตรอย่างหนาแน่น  ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์สูงมากเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีอากาศอบอุ่น  ฤดูเพาะปลูกยาวนาน  ปริมาณฝนเพียงพอต่อการเพาะปลูกและวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรอันก้าวหน้า  รวมทั้งมีตลาดและมาตรการรองรับ  โดยเขตเกษตรกรรมของยุโรปแบ่งออกเป็น  5  เขต ได้แก่   
           
1.เขตเกษตรกรรมแบบผสม   เพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ขนาดเล็ก  ปลูกข้างสาลี  ข้าวไรย์  ข้าวบาเลย์  หัวผักกาดหวาน  และเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  แกะ   เขตภาคตะวันตกและภาคกลางของทวีป  ในฝรั่งเศส  เยอรมนี  และสเปน
           
2.เขตเกษตรกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน   ฝนตกน้อยและแสงแดดมาก  พืชสำคัญคือ  ส้ม  องุ่น  มะกอก  อัลมอนด์    เขตชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน  เช่น  อิตาลี  กรีซ
           
3.เขตปลูกข้าวสาลี ปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่   เขตภาคกลางของฮังการี  โรมาเนีย  ยูเครน  และภาคใต้ของรัสเซีย
           
4.เขตทำไร่ปศุสัตว์  เลี้ยงวัว  แพะ  และแกะ  ในไร่ขนาดใหญ่   เขตชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในเขตใต้สุดของรัสเซีย
           
5.เขตเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน  มีภูมิอากาศแบบทุนดรา  สัวต์เลี้ยงสำคัญคือ  กวางเรนเดียร์   เขตชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกตอนเหนือของทวีป  ในประเทศฟินแลนด์  ไอซ์แลนด์
<<<การเลี้ยงกวางเรนเดียในเขตภูมิอากาศแบบทุนดรา

            การทำป่าไม้  ทวีปยุโรปมีป่าไม้ไม่มากนัก  แหล่งไม้สำคัญอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบไทกาในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย  และภาคเหนือของรัสเซีย  รวมทั้งกระจายอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ของทวีป  ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  ได้แก่  ป่าสน  ซึ่งเป้นไม้เนื้ออ่อนสำหรับผลิตกระดาษ  

            การประมง  ชายฝั่งของทวีปยุโรปยาวและเว้าแหว่งมาก  เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ  และยังมีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลเลียบชายฝั่งประเทศฝรั่งเศสขึ้นไปถึงชายฝั่งประเทศนอร์เวย์  ทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว  น่านน้ำของทวีปยุโรปจึงมีปลาอุดมสมบูรณ์ตลอดปี  แหล่งประมงสำคัญได้แก่  น่านน้ำทะเลเหนือ  เรียกว่า "ดอกเกอร์แบงก์" ทะเลนอร์วีเจียน  และเกาะไอซ์แลนด์  ประเทศประมงชั้นนำ  ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  และไอซ์แลนด์  

            การทำเหมืองแร่  แร่สำคัญ  ได้แก่  ถ่านหินและเหล็ก  แหล่งถ่านหินอยู่ในภาคเหนือของฝรั่งเศส  ภาคกลางของเบลเยียม  ลุ่มแม่น้ำรูห์ของเยอรมนี  ภาคใต้ของโปแลนด์และรัสเซีย  แหล่งแร่เหล็กอยู่ในภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส  และภาคใต้ของรัสเซีย

            การอุตสาหกรรม  ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ  ได้แก่  สหราชอาณาจักร  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  เบลเยียม  สวีเดน  ล้วนมีรายได้จากอุตสาหกรรมมากกว่า  1  ใน  3  ของรายได้ทั้งหมด  ในอดีตแหล่งอุตสาหกรรมรวมตัวกันบริเวณแหล่งถ่านหินและแหล่งแร่เหล็ก  ปัจจุบันกระจายตัวกว้างขวางขึ้น  เช่น  พื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ  พื้นที่ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการคมนาคมสะดวก  อุตสาหกรรมสำคัญ  ได้แก่  ถลุงเหล็ก  ผลิตเหล็กกล้า  ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง  ผลิตเคมีภัณฑ์  ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า  และอิเลคทรอนิกส์

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.