ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

Homeผู้จัดทำผลการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาสาระน่ารู้แบบทดสอบหลังเรียน

 
compass.gif
3d_whitebg_c_contacts.gif 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะประชากร 
ลักษณะการปกครอง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

 

anired12_next.gifที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อanired12_back.gif

 

          ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกเหนือทั้งหมด  คือ  อยู่ระหว่างละติจูด  7 องศาเหนือ  ถึง  84  องศาเหนือ  และระหว่างลองจิจูด  53  องศาตะวันตก  ถึง  167  องศาตะวันตก  หรือมีพื้นที่อยู่ตั้งแต่เขตทรอปิกขึ้นไปจนถึงขั้วโลกเหนือ

          อาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาเหนือ  มีดังต่อไปนี้

  ทิศเหนือ  ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก  
  ทิศตะวันออก  ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
  ทิศใต้  ติดกับทวีปอเมริกาใต้
  ทิศตะวันตก  ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

  ขนาด

  เนื้อที่ของทวีปอเมริกาเหนือมีขนาด  22  ล้านตารางกิโลเมตร  นับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  3  รองจากทวีปเอเชีย และแอฟริกา

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved.